Obecny skład władz Speleoklubu Bielsko-Biała
Kadencja 2019 -  2020

Zarząd

 • Prezes - Wojciech Jasiak

 • Sekretarz - Łukasz Piechocki

 • Skarbnik - Honorata Kaczmarek

 • Szef szkolenia - Tomasz Stryczek
 • Sprzętowa - Joanna Micherdzińska
 • Członek Zarządu - Wacław Michalski

Komisja Rewizyjna Speleoklubu Bielsko-Biała: 

 • Izabela Rosner-Manda
 • Agnieszka Gądek
 • Bartłomiej Golik

Osoby funkcyjne:

 • Zdzisław Andreas Grebl - Kustosz Muzeum Klubowego
 • Joanna Micherdzińska - Bibliotekarz
 • Honorata Kaczmarek - Kronikarz

Dokumenty:

Statut Speleoklubu

Logo klubu - już wkrótce