18:00 otwarcie klubu
 ogłoszenia będą podane do SBB plotek
18:40 do 19:10  spotkanie dla kursantów związane z przygotowaniem do Maratonu Jaskiniowego. Kursanci na spotkanie powinni zabrać duże torby. Kursantami zajmie się prezes.
Uwaga - ze względu na epidemię - kierownik akcji prosi aby na wyjazd pojechali tylko kursanci!
- 18:00 otwarcie
- 18:05 prezentacja zbioru nekrologów
- 18:30 ogłoszenia
Godzina 18:00 - Członkowie klubu wspólnie udadzą się na Symboliczny Cmentarz Speleoklubu Bielsko-Biała. Zabrać latarki. 

Zostanie zainstalowana nowa lista nieżyjących naszych Kolegów. 
Tutaj można zapoznać się z Klubową Księgą Zmarłych - "kliknij"
- 18:00 otwarcie
- 18:30 ogłoszenia
18:00 otwarcie klubu
18:30 ogłoszenia
18:40 spotkanie dla kursantów związane z przygotowaniem do wyjazdu w Sokole Góry. Kursanci na spotkanie powinni zabrać papier i ołówek.
Wyjazd kursowy w Sokole Góry
- 18:00 otwarcie
- 18:30 ogłoszenia
18:00 - otwarcie
18:30 - ogłoszenia
18:35 - 18:50 "ustawianie" wyjazdu kursowego w weekend
Zebranie organizacyjne we wtorek na zebraniu klubowym

Jadą - Bartłomiej Golik, Jerzy Ganszer
18:00 otwarcie
18:30 ogłoszenia
18:35 wręczanie wszystkim życzeń Świąteczno-noworocznych na pismie
18:40 omawianie wyjazdu jednodniowego dnia 30 grudnia
Zebranie organizacyjne we wtorek UWAGA - 22 grudnia, na zebraniu klubowym