18,00 otwarcie
18,30 ogłoszenia
- 18,00 otwarcie
- 18,20 zgłaszają się nowi kursanci
- 18,30 ogłoszenia
- 18,35 w oddzielnej sali zebranie organizacyjne dla nowych kursantów
W związku z rezygnacją dwóch osób - członków Zarządu z pełnienia funkcji Sekretarza oraz Skarbnika, Zarząd Klubu Taternictwa Jaskiniowego "Speleoklub" w Bielsku-Białej zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze celem koaptacji brakujących członków do pełnienia w/w funkcji w Zarządzie na dzień 08.09.2020 r. w siedzibie klubu przy ul. 1 Maja 45.

Rejestracja uczestników zebrania od godz. 18:00. Pierwszy termin zebrania godz. 18:15. W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 18:45.

Porządek walnego zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Zebrania
3. Wybór członków komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania
5. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania
6. Wybór nowych członków Zarządu - koaptacja funkcji Sekretarza oraz Skarbnika
8. Zatwierdzenie uchwały zmiany w składzie zarządu
9. Zakończenie Walnego Zebrania
"Gdzieś pod Radomskiem"

Nasz Klub reprezentuje Jakub Krajewski.
18,00 otwarcie klubu
18,30 ogłoszenia
18,40 spotkanie dla kursantów związane z przygotowaniem do Maratonu Jaskiniowego. Kursanci na spotkanie powinni zabrać duże torby, papier i ołówek.
Jest zgoda prezesa na przeprowadzenie akcji!
18,00 otwarcie klubu
18,30 ogłoszenia
18,40 spotkanie dla kursantów związane z przygotowaniem do wyjazdu w Sokole Góry. Kursanci na spotkanie powinni zabrać papier i ołówek.
Jest zgoda prezesa na przeprowadzenie akcji!
18,00 otwarcie
18,30 ogłoszenia
18,40 "ustawienie" wyjazdu do Miętusiej Wyżniej
Jeżeli zarząd się zgodzi to będzie to wyjazd kursowy
W innym przypadku może to być wyjazd "normalny" na który mogą jechać kursanci. 
Zebranie organizacyjne we wtorek na zebraniu klubowym
18,00 otwarcie
18,30 ogłoszenia
18,35 wręczanie wszystkim życzeń Świąteczno-noworocznych na pismie
18,40 omawianie wyjazdu jednodniowego dnia 30 grudnia
Jeżeli zarząd się zgodzi to będzie to wyjazd kursowy
W innym przypadku może to być wyjazd "normalny" na który mogą jechać kursanci. 
Zebranie organizacyjne we wtorek UWAGA - 22 grudnia, na zebraniu klubowym