2020.11.11 Sokole Góry

Jest zgoda prezesa na przeprowadzenie akcji!