2020.10.20 Spotkanie w klubie

18,00 otwarcie klubu
18,30 ogłoszenia
18,40 do 19,10  spotkanie dla kursantów związane z przygotowaniem do Maratonu Jaskiniowego. Kursanci na spotkanie powinni zabrać duże torby, papier i ołówek.