2020.11.10 Spotkanie w klubie

18,00 otwarcie klubu
18,30 ogłoszenia
18,40 spotkanie dla kursantów związane z przygotowaniem do wyjazdu w Sokole Góry. Kursanci na spotkanie powinni zabrać papier i ołówek.