2020.12.22 Spotkanie w klubie

18,00 otwarcie
18,30 ogłoszenia
18,35 wręczanie wszystkim życzeń Świąteczno-noworocznych na pismie
18,40 omawianie wyjazdu jednodniowego dnia 30 grudnia